Frill Holding

Riktad emission
Juni 2018
Likvid: cirka 25 MSEK