Zenergy

Företrädesemission
Juni 2018
Likvid: cirka 27 MSEK