Tangiamio Touch Technology

Företrädesemission
Mars 2017
Likvid: cirka 24 MSEK