MSC Group

Företrädesemission
September 2016
Likvid: cirka 22 MSEK