H&D Wireless 14-30 september

14 Sep

H&D Wireless 14-30 september

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: 18 MSEK.

Värdering: 36 MSEK pre money.

Teckningskurs: 0,6 SEK per aktie.

Teckningstid: 14-30 september 2020.

Nya units i erbjudandet: 29 981 830 (varav 2 600 000 av serie A och 27 381 830 av serie B).

Teckningsförbindelser: Ca 1,5 MSEK från bolagets grundare och huvudägare.

Garantiförbindelser: Ca 16,5 MSEK

Teckningsoption: Varje teckningsoption ger rätt att under 1–15 oktober 2021 teckna en (1) ny aktie, av samma aktieslag, till motsvarande 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 13–27 september 2021. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till 0,50 SEK och högst 1,00 SEK.

Varför investera i H&D Wireless?

• Marknaden för positionering och flöden i realtid i Norden uppskattas vara värd 3–6 miljarder SEK där H&D Wireless har en ambition att ta en betydande marknadsandel samt att bli den ledande inom verkstadsindustri.

• Bolaget har kommit väldigt långt med GEPS© for Industry och målet för 2021 är en genombrottsorder. • Keolis har gått i drift med GEPS© for Yard Management, som har stor potential för expansion.

• Förvärvet av MVV Holding våren 2019 ledde till en utökning av täckningsområdet geografiskt samt nya produktlinjer genom verkstaden i Dalum och Casat™. Bolagen och verksamheterna är nu integrerade i H&D Wireless och man fortsätter sälja produkter och tjänster inom fordonsindustrin genom avtal med Volvo Penta AB, Parker, Swegon med flera. • Bolaget har en stor potential speciellt efter investeringar på ca 163 MSEK i teknologi, system och kundprojekt de senaste tre åren och som nu är godkända för installationer av GEPS© samt att vi redan levererar Casat™ i löpande produktion hos fyra verkstadsbolag.

• På lång sikt leder Coronakrisen till ett kraftigt ökat tryck på att ta hem tillverkningen av kompletta produkter och kritiska komponenter lokalt till Sverige, övriga EU och USA främst från Kina. Detta innebär ett mycket större case för H&D Wireless produkter och tjänster än tidigare och dessutom med en snabbare utrullning.

Memorandum H&D Wireless

Teaser H&D Wireless

Anmälningssedel H&D Wireless

Se VD Pär Bergsten presentera på Aktiedagen 21 september här: