Pre-IPO Hubbster Group 1-30 september 2020

10 Sep

Pre-IPO Hubbster Group 1-30 september 2020

SaaS-bolaget Hubbster Group AB har beslutat att genomföra en ägarspridning/Pre-IPO inför planerad listning av Bolagets aktie på NGM Nordic SME under Q3 2021.

“Hubbster Group erbjuder metoder, kompetens och digitala verktyg som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt hållbar medarbetardriven tillväxt. Med en produktportfölj bestående av undersöknings- och genomförandekompetens samt innovativa tekniska lösningar kan vi hjälpa våra kunder att fullt ut aktivera strategier, planer och kulturer i såväl stora som små företag och organisationer. Vi har en totallösning för företag och organisationer som vill driva tillväxt genom medarbetarengagemang.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare.

Emissionsbelopp: 5-10 MSEK.

Värdering: 45 MSEK pre money.

Teckningskurs: 4,5 SEK per aktie.

Teckningstid: 1-30 september 2020.

Befintligt antal aktier: 10 000 000 aktier.

Nya aktier i erbjudandet: 1 111 112 aktier.

Garantier: Emissionen är garanterad upp till 3 MSEK av största ägaren FAAV Invest. Ingen ersättning utgår för garantin.

Minsta teckningspost: 2 000 aktier, motsvarande 9 000 SEK.

Notering: Planerad under Q3 2021 på NGM Nordic SME

Varför investera i Hubbster Group

▪ Ofta kommer betydande delar av vinsten hos företag från aktiviteter som medarbetarna själva kommit på, utan chefers medverkan. Hubbsters unika och digitala verktyg är skapat för att främja och genomföra just sådana aktiviteter.

▪ Bolaget har en bred kundbas med över 140 kunder i alla olika storlekar såsom Newsec, Bergman&Beving och Nimbus, där Hubbster växer tillsammans med sina kunder. Den europeiska marknaden beräknas uppgå till 10 miljarder per år.

▪ Vid utgången av 2021 har Hubbster som mål att 70 % av intäkterna utgörs av återkommande licensintäkter.

▪ Hubbster prognosticerar en omsättning på ca 20 MSEK under 2020, varav ARR (Annual Recurring Revenue) står för ca 11 MSEK. Digitalisering och arbete hemifrån påskyndar och tvingar företag att byta ut gamla och omoderna metoder att driva förändringsarbete, detta är en stor tillväxtmöjlighet för Hubbster och prognosen för ARR beräknas därför uppgå till 27 MSEK för 2022 med EBITDA på 10 MSEK.

Hubbster Group Memorandum

Anmälningssedel Hubbster Group