Göteborg Corporate Finance genomför riktad emission på 14 MSEK till TopRight Nordic AB

10 May

Göteborg Corporate Finance genomför riktad emission på 14 MSEK till TopRight Nordic AB

Göteborg Corporate Finance agerade finansiell rådgivare till  NGM-bolaget TopRight Nordic i samband med den riktade emission på 14 MSEK som genomfördes i 8/5-2020 till ett konsortium av välkända investerare. Det är mycket glädjande att vi tillsammans med bolaget lyckas attrahera investerare i dessa oroliga tider. I slutet av förra veckan kunde TopRight pressmeddela en efterlängtad affär med Polestar på 37 MSEK avseende innovativa ljustekniklösningar till Polestars nya Spaces som öppnar i Europa, USA och Kanada. Kapitalanskaffningen genomfördes för att möta den kraftigt tilltagande orderingång som bolaget har kunnat glädja marknaden med den senaste tiden samt för att intensifiera marknadsinsatser och förbereda bolaget inför ett tillväxtår.

Tecknare i nyemissionen utgörs av investerarna Fårö Capital AB, MW Asset Management AB, Emanuel Eriksson, Gerhard Dal och Per Vasilis (med familj). Med dessa investerare får TopRight en starkare ägarbas med välkända investerare och företagsbyggare.

Läs pressmeddelandet här:

TopRight Nordic genomför riktad nyemission till professionella investerare som tillför 14 MSEK för att möta ökad orderingång