Realtid 16 april – 30 april 2020

16 Apr

Realtid 16 april – 30 april 2020

Realtid Media AB har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Bolaget genom en emission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Bolagets styrelse kommer i anslutning med Erbjudandets slutförande att ansöka om listning av Bolagets aktier på lämplig marknadsplats.

Realtid, som inledde sin verksamhet 2012, levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden. Den centrala produkten är den ledande ekonomisajten Realtid.se, med nyheter relaterade till finansmarknaden och dess kringtjänster inom ekonomi, juridik, karriär samt börs- och ägarfrågor.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare.
  • Erbjudandet omfattar högst 6 666 666 units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget.
  • Teckningsperioden pågår från och med den 16 april 2020 till och med den 30 april 2020.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 3,00 SEK per unit. Totalt uppgår Erbjudandet till cirka 20 miljoner SEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om 16,9 miljoner SEK före Erbjudandet.
  • Styrelsen har även rätt att utöka Erbjudandet genom att emittera ytterligare units motsvarande cirka 5 miljoner SEK

Investment highlights

▪ Realtid.se blev utsedd till andra bästa svenska ekonomisajt under 2019 av Affärsvärlden/Financial Hearings. Ambitionen att skriva en kvalitativ journalistik har attraherat flera av Sveriges mest välrenommerade ekonomijournalister.

▪ Realtid har Sveriges mest köpstarka målgrupp. Genom sin positionering mot den svenska finansmarknaden har Bolaget attraherat en unik målgrupp.

▪ Realtid ser en tydlig tillväxt i läsartrafiken. I mars 2020 översteg antalet unika besökare 300 000, jämfört med 252 000 unika besökare i februari. Läsartrafiken förväntas fortsätta att växa genom en fortsatt kvalitativ journalistik i kombination med ökad geografisk spridning.

▪ Förväntad hög tillväxt och hög lönsamhetspotential. Realtid förväntas en snabb intäktsökning och att omsätta 40 MSEK 2021. Under 2024 är det Bolagets målsättning att omsätta överstigande 100 MSEK med en EBIT-marginal på cirka 15 procent.

▪ Fokus på lönsamhet i närtid. Bolaget förväntas, genom ett ökat säljfokus, att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsamverksamhet.

▪ Realtid har en skalbar affärsmodell med en klar och konkret tillväxtstrategi. Bolaget ska kapitalisera på sin ökande läsartrafik genom att addera nya produkter och affärsområden mot målgruppen. Produktportföljen kommer att utökas såväl organiskt som genom förvärv.

Realtid Media AB (publ)_Informationsmemorandum

Realtid Media AB (publ)_Teaser

Anmsedel Realtid GCF