Amnode nyemission 5 – 19 februari 2020

05 Feb

Amnode nyemission 5 – 19 februari 2020

Amnode

Teckningsperiod: 5 – 19 februari 2020 Handel med teckningsrätter 5 – 17 februari 2020

Teckningskurs: 0,08 SEK per unit (motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,008 SEK).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Emissionen är säkerställd till Ca 90%, Ca 2,71 MSEK (30 %) genom teckningsförbindelser och 5,40 MSEK (60%) genom garantiåtaganden.

Rabatt: Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 % jämfört med stängningskursen den 30 december 2019

 

Emissionsbelopp: 9,04 MSEK

Pre-money värdering: 4,52 MSEK

Handelsplats: Amnode är listat på Spotlight Stock Market

Hemsida: www.amnode.se

Varför investera i Amnode?

  • Spetskompetens: Senaste åren har bolaget ändrat produktmix och fokuserat på artiklar där Amnode kan få ut bättre förädlingsvärde och bättre nyttjande av bolagets spetskompetens

  • Omställningar i organisation och produktion: Investeringar i både organisation och produktionsapparat skall resultera i en lönsam verksamhet från 2020 och framåt mot de nya finansiella målen.

  • Omförhandlade leveransavtal: Under senaste halvåret har bolaget omförhandlat i princip alla leveransavtal och i hög grad lyckats förhandla fram nya förmånligare avtal

  • Stigande lönsamhet: Bolagets ökade fokusering, investeringar i en bättre produktmix, ny produktionsapparat, effektivare organisation och de omförhandlade leveransavtalen gör att bolaget räknar med stigande lönsamhet under kommande år

Memorandum Amnode 2020

Teaser Amnode 2020

Teckning utan foretrade Amnode