H&D Wireless

29 Aug

H&D Wireless

29 augusti – 14 september 2018

Teckningskurs – 4,25 SEK per aktie

Emissionsbelopp – 37,4 MSEK

Pre-money värdering –  75 MSEK

Garanti och teckningsförbindelser – Garanti på 27,8 MSEK (80 % av emissionen) samt teckningsförbindelser på 1,4 MSEK från VD och övriga ägare

Handel i aktien – Bolagets aktie handlas Nasdaq First North

TecknaOnline (MobiltBankID)

Varför investera i H&D Wireless?

H&D Wireless bedömer marknadens storlek i norden till 3–6 miljarder kronor, där vi har en ambition att ta en betydande marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40–80% beroende på affärsområdet och kundsegment.

Bolaget tillhör de som ligger längst fram i världen inom realtidspositionering för Industry 4.0 med molntjänsten GEPS och har på kort tid fått en mycket stark position hos två stora verkstadsbolag i Sverige inför deras införande av realtidspositionering.

Avseende den nya generationen moduler inom affärsområdet Connectivity så har produktionen startat och volymenheter börjat skeppas samt 25 design-Ins har rapporterats med kunder som kommer att gå i volymproduktion under 2018–2019, en ökning från 0 på nio månader.

Marknaden för IoT förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren. H&D Wireless teknik ligger i framkanten av den teknologiska utvecklingen, samtidigt som den är anpassningsbar till olika branscher.

TecknaOnline (MobiltBankID)

H&D Wireless Teaser

H&D Wireless Prospekt

H&D Wireless Anmälningssedel utan företräde