Ecoclime Q2

Ecoclime levererar i sin Q2 rapport

Ecoclimes halvårsrapport visar kraftigt förbättrade nyckeltal som ett resultat av accelererad tillväxtstrategi

Ecoclime Group presenterar idag bilagd halvårsrapport. Några av huvudpunkterna i innehållet är: 

–       Intäktsökning med 362% till 10 689 TSEK 

–       Kraftig resultatförbättring till 1 575 TSEK  

–       Ecoclime Group breddar verksamheten och växer som teknikbolag 

–       Introduktion av Cirkulära energisystem 

–       Unik termisk laddnings- och ackumulatorteknologi 
          (termiska batterier) 

–       Evertherm AV cirkulära energisystem för spillvärmeåtervinning till final
          i Skanska Green Deep Challenge 

”Det är glädjande att vi nu kan presentera kraftigt förbättrade nyckeltal som ett resultat av vår accelererade tillväxtstrategi. Flera år av enträget arbete med att tillsammans med kunder utveckla och verifiera våra teknologier och system börjar nu ge resultat!”, kommenterar VD Lennart Olofsson.

Rapporten i sin helhet:

Ecoclime Q2

8812e8d3-1f27-4d55-acd3-4ce0dbd750db

Indien – guldläge för elbilsindustrin

Elfordonsmarknaden i Indien växer och även svenska företag ser stora affärsmöjligheter. De närmaste två åren ska flera miljoner elbilar rulla ut på de indiska vägarna.

Vid ett nybyggt köpcentrum i Noida utanför Dehli visar landschefen för det svenska företaget Clean Motion, Anil Arora upp de batteridrivna taxifordon företaget tillverkar i Sverige och övriga Europa men monterar på plats. Med en förare fram vid ett styre och två vuxna i ett baksäte, som en traditionell motorrikscha fast med el.

Hittills är bara ett fåtal i drift, men enligt affärsplanen siktar företaget mot att om fem år ha tillverkat 30 000 batteridrivna trehjulingar. Och att då också successivt ha flyttat tillverkningen till Indien.

– Om fem år bör vi klarat att här på plats ha byggt 30 000 av dessa elfordon, säger Anil Arora.

För Indien som enligt klimatavtalet i Paris kämpar med att få ner sina koldioxidutsläpp, är trafiken en stor utsläppsbov.

Årligen rullar 2.7 miljoner nya diesel- och bensinfordon ut på indiska vägar. Hybridbilar som Volvos växer förvisso i antal men från mycket låga nivåer. Elbilstillverkaren Tesla har etableringsplaner i landet och den inhemska elbilstillverkaren Mahindra Reva har nyligen byggt en stor fabrik i Bangalore.

– 2019 är den nationella ambitionen att det ska finnas sex miljoner elfordon på indiska vägar, säger Anil Arora.

Alekhya Datta, expert på solenergi och verksam vid The Energy and Resources Institute i Dehli, berättar att 2019 ska sex miljoner elfordon rulla på indiska vägar enligt regeringens ambitioner. Men för att elbilsindustrin ska lyfta till den nivån måste ju samtidigt hela infrastrukturen med laddstationer byggas ut. Och den är knappt påbörjad idag.

– Laddstationerna måste dessutom kunna erbjuda snabba laddningar på kanske en halvtimme, en kvart eller helst ännu kortare tid, säger Alekhya Datta.

 

Lyssna på intervjun från Sveriges Radio här >>

 

 

Illern1 glasfasad-min

Zenergy tecknar avsiktsförklaring med K-Fastigheter gällande ZIP-Bostäder värt 700 MSEK

Avsiktsförklaring tecknad med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande investeringar i Zenergy AB (publ), dels beställning av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Milj. SEK och dels genom möjligt delägarskap.

Zenergy AB (publ) har träffat en avsiktsförklaring med Karlsson Equity Holding AB som syftar till ingåendet av ett ramavtal för långsiktigt samarbete och beställning av Zenergy ZIP-Bostäder innefattande totalt ca 750 lägenheter under en femårsperiod till ett totalt beräknat försäljningsvärde om ca 700 MSEK.

Det långsiktiga samarbetet och Karlsson Equity Holding AB beställningsåtagande är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 (”Ödåkra projektet”).

Ytterligare villkor för det långsiktiga samarbetet, beställningsåtagandet och påbörjande av Ödåkra projektet är att extra bolagsstämma i Zenergy AB (publ):

  • dels beslutar om införandet av ett nytt, röststarkt aktieslag (A-aktier), som vardera ger rätt till 10 röster, och samtidig ”omstämpling” av befintliga aktier (och teckningsoptioner) till B-aktier (som vardera oförändrat ger rätt till en röst), vilket förutsätter ändring av bolagsordningen;
  • dels beslutar att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Karlsson Equity Holding AB som ger Karlsson Equity Holding AB rätt att inom 30 månader från bolagsstämman teckna aktier i Zenergy AB (publ) motsvarande totalt 20 % av kapitalet i Zenergy, fördelat på 10 % röststarka A-aktier samt 10 % B-aktier till en kurs om 3,50 kronor per aktie.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) avser att kalla till extra bolagsstämma för beslut om ändring av bolagsordning, införande av nytt aktieslag samt emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av tecknings-optioner.

Avsiktsförklaringen tecknades med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin. K-Fastigheter är ett expansivt fastighetsbolag, med fokus på förvaltning av egenutvecklade hyresfastigheter. Bolaget som blev årets hyresvärd 2015 byggstartar under innevarande verksamhetsår 2017 med byggnation av 1000 lägenheter varav majoriteten för egen räkning.

”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios. Ett utnyttjande av optionen bidrar till att vi som aktiv ägare skulle kunna hitta effektiviseringar och skalfördelar med vår egna byggverksamhet som idag ryms inom koncernen” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33 , E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Illern1 glasfasad-min

Zenergy genomför företrädesemission

Zenergy AB genomför en företrädesemission av aktier om cirka 47,1 MSEK som är säkerställd till cirka 75 % via en garanti. För en (1) befintlig aktie eller teckningsoption av serie 2016/2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier för 3,00 SEK/ST. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:
8 juni – 22 juni 2017
Teckningskurs: 3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Antal befintliga aktier: 15 512 367
Antal nya aktier i emissionen:
15 701 860
Totalt emissionsbelopp:
47 105 580 SEK
Garanti:
35 325 000 SEK
Handel i aktien:
Bolagets aktie handlas på aktietorget.
Kortnamn:
ZENZIP
Aktiens ISIN-kod:
SE0009997273
Handel med teckningsrätter: 8 juni – 20 juni 2017

Kommande investerarträffar
Stockholm, Jussi Björlings Allé 5, Tisdagen den 13/6 kl 17:15
Göteborg, Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Onsdagen den 14/6 kl 18:00

Dokument
Zenergy Prospekt

Zenergy Teaser

Zenergy Anmälningssedel

Teckna online

D&Company Nordic AB

D&Company Nordic AB genomför nyemission

D&Company Nordic AB designar, tillverkar och säljer glasögonprodukter samt utvecklar och säljer en digital plattform för optikbranschen, Idun.

Bolaget genomför nu en nyemission på upp till 9 MSEK. D&Company planerar att ansöka om notering under 2017. Inför noteringen kommer en nyemission att genomföras till en bolagsvärdering som är högre än vid denna tidpunkt. Inför notering kan även aktiesplit komma att ske.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 22 maj – 12 juni 2017
Teckningskurs: 180 kronor per aktie
Teckningspost: 100 aktier (18 000 kr)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade aktier: Maximalt 50 000 st
Värdering pre-money: 90 MSEK
Emissionsbelopp: Maximalt 9 MSEK

Kommande investerarträffar
Jönköping, Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1, måndagen den 29 maj

Dokument

Teaser – D&Company

Anmälningssedel_DCompany Nordic AB

Teckning Online

unspecified

Parans får order på SP4 i Storbritannien värd 3,2 miljoner kronor.

Parans har erhållit en order från Lumiere Acquisitions Ltd, Storbritannien, på Paranssystem. Ordervärdet uppgår till drygt 3,2 miljoner kronor. Det är den största ordern avseende den nya generationens Paranssystem, SP4.

Parans har tecknat avtal med fastighetsutvecklingsföretaget Lumiere Acquisitions Ltd i London, avseende försäljning av Paranssystem till ett ordervärde om drygt 3,2 miljoner kronor. Kunden har i avtalet dessutom möjlighet att utöka antalet system när behovet ökar, med redan satta kommersiella villkor.

Paranssystemen ska installeras i ett flerbostadshus som kallas för ”Beacon” som kommer att uppföras strax norr om London med byggstart hösten 2017. Beacon marknadsförs som Storbritanniens första nollenergi flerbostadshus enligt den brittiska standarden EPC A+. Byggnaden kommer att vara koldioxidneutral. Beacon har fått stor uppmärksamhet i media i England och internationellt för sin helhetslösning kring energieffektivitet och användning av grön teknik. Bostäderna är premiumbostäder och utöver naturligt ljus kommer de att ha faciliteter såsom eget gym och trädgård på taket.

Paranssystemen har en 24/7-uppkoppling mot internet, vilket gör att de är kontinuerligt monitorerade, så att kunden kan känna sig trygg i att systemen levererar mesta möjliga mängd naturligt ljus.

– Detta är ytterligare en bekräftelse på att kunderna som inväntat produktionsstarten nu börjar lägga sina order och vi är stolta över att få vara del av detta prestigeprojekt, säger Anders Koritz, Parans VD. Försäljningen är dessutom strategiskt viktigt för Parans eftersom fastigheten både har en tydlig grön profil och är belägen i London med många arkitekter involverade i projekt inom Parans geografiska fokusområden och kundprofiler.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017. 

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

 

 

unspecified

Parans genomför företrädesemission

Parans Solar Lighting AB genomför en företrädesemission av units om ca 11,4 MSEK som är säkerställd till ca 19,5 procent via teckningsförbindelser ifrån huvudägare, VD och styresle. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtt för teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 24 april – 12 maj 2017
Teckningskurs: 3,25 kronor per unit. Courtage utgår ej
Teckningspost (utan företräde): 2 000 unit (6 500 kr)
Betalning: Efter besked om tilldelning
Nyemitterade units: 3 502 202 st
Emissionsbelopp: 11 382 156,50 kr
Teckningsförbindelse: Ca 2,2 msek i garanti
Handel i aktien: Parans har handlats på AktieTorget sedan den 4 juni 2010
Handelsbeteckning: PARA
Aktiens ISIN-kod: SE0002392886
TO2 ISIN-kod: SE0009857923
Handel med uniträtter: 24 april – 10 maj 2017

Kommande investerarträffar
Stockholm, Hotell Birger Jarl, måndagen den 24 april
Göteborg, Svenska Mässan, måndagen den 8 maj
Kalmar, Jenny Nyströmsskolan, tisdagen den 9 maj

Dokument

IM-Parans Solar Lighting

Teaser_Paran

Särskild anmälan 1 – Parans

A-sedel Parans

 

 

NTG

Nyemissionen i Net Trading Group NTG AB, NTG, tecknades med 12,57 MSEK

Nyemissionen som pågick från den 3 mars och som avslutades den 20 mars 2017 tecknades till 12 570 000 SEK, emissionen var på maximalt 15 000 000 SEK vilket innebär att emissionen tecknades till ca 84%. Efter emissionen har NTG drygt 600 aktieägare.

Styrelsen har nu beslutat om tilldelning och avräkningsnotor sänds ut i dagarna.

Nyemissionen i NTG tecknades till 12 570 000 SEK, vilket efter emissionskostnader på ca 2,5 MSEK inkl kostnader till emissionsgaranter tillför Bolaget ca 10,0 MSEK.

”Genom emissionen tillförs vi det kapital som behövs för att säkerställa vår plan för NTG framöver. Vi har haft ett bra första kvartal och vi ser att tillväxten fortsätter att vara stark. Jag är övertygad om att vi ligger helt rätt i tiden och marknaden med vårt erbjudande till norrmän att kunna gränshandla online”, säger bolagets VD Morten Hansson.

Första dag för handel
Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF och återkommer så snart all dokumentation är klar med ytterligare information om första noteringsdag. Beräknad tid för notering är under april månad.

Antal aktier och aktiekapital
Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i NTG att uppgå till 12 318 750 st med ett aktiekapital på 634 415,63 SEK.

Rådgivare inför listningen
NTG har använt Göteborg Corporate Finance AB (GCF) som finansiell rådgivare i arbetet med listningen och emissionen, Aqurat FK har varit kontoförande institut.

För ytterligare information
Morten Hansson, VD, Net Trading Group AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

Net Trading Group AB
NTG AB har etablerat en e-Commerceplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) så som: konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost och andra relaterade produkter. Bolaget är ett svenskt Aktiebolag och fokuserar på den nordiska marknaden i allmänhet och den norska marknaden i synnerhet. Bolagets målsättning är att snabbt bli den primära leverantören av FMCG till den norska marknaden. De varor som huvudsakligen säljs ligger under den nya norska moms- och tullgränsen på 350 NOK (tidigare 200 NOK) per köp som infördes 1 januari 2015. Det innebär att det inte är någon moms eller tull på orders under 350 NOK. Företagets målsättning är att marknaden ser NTG/max-konceptet som den e-Commerceaktör som ”säljer varor till ½ priset”! I maj 2015 lanserade NTG en portfölj av godis- och konfektyrprodukter under den registrerade domänen www.maxgodis.se.