15-0060_Cybaero-4739_copy

Idag inleds teckningsperioden i CybAeros nyemission

 

VARFÖR INVESTERA I CybAero?

 • CybAero har en offertstock på ca 600 MSEK med avgöranden på upp till 220 MSEK innan Q2 2018. Sett till pre money-värderingen på ca 23 MSEK kan det vara ett intressant läge att investera i Bolaget
 • En unik drönarteknologi med hög anpassningsförmåga som fungerar i allt från öken till arktiskt klimat
 • CybAero erbjuder en helhetslösning inom drönarflygning, allt från drönare med tillhörande eftermarknad till tjänster och utbildning
 • Stor marknadspotential för boemannade flygfarkoster som förväntas växa från 3 MDR $ år 2017 till 20 MDR $ år 2021
 • Stor kompetens i styrelse och ledning med lång erfarenhet från bland annat verkstadsindustrin, obemannade farkoster, Armén och FN-tjänst i mellanöstern

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 3,75 SEK per unit

Pre money-värdering – 23,1 MSEK

Emissionsbelopp – 46,3 MSEK

Teckningsförbindelser – 2,7 MSEK

Garantiförbindelser – 31,5 MSEK

Teckningstid – 20 november – 7 december 2017

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om CybAero

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teaser CybAero

Prospekt CybAero

Anmälningssedel CybAero

Sverige_Svart_50x70

Idag inleds teckningsperioden i MSC Groups nyemission

VARFÖR INVESTERA I MSC GROUP AB?
• MSC har på bara två år gått från 35 MSEK till 250 MSEK i årstaktsomsättning
• Ska omsätta 400 MSEK inom tre år
• Med ca 100 MSEK i börsvärde idag kan det vara ett intressant läge att komma in i Bolaget då en
uppvärdering bör kunna ske så fort Bolaget vänder till en positiv EBITDA-marginal
• De flesta konkurrenter värderas till 15-25 gånger vinsten och ledningens uttalade mål är att inom tre år
omsätta 400 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 12%
• God marknadspotential i samtliga tre segment som MSC är verksamma i
• Förvärvsbaserat tillväxtstrategi i en fragmenterad industri
• Intressant produktportfölj inom segmentet APPLY
• Nationell täckning med lokal förankring

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 1,75 SEK per aktie

Pre money-värdering – 104 MSEK

Emissionsbelopp – 34,7 MSEK

Teckningstid – 13 november – 27 november 2017

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om MSC Group

Prospekt MSC

Teaser MSC

Anmälningssedel MSC

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

gcf_logo_falk_4

Inbjudan till GCF techkväll måndagen den 20 november 2017

Välkommen till GCF techkväll måndagen den 20 november 2017, kom förbi på ett glas vin och tilltugg!

Göteborg Corporate Finance har nöjet att bjuda in Dig och gärna en vän till tre intressanta bolagspresentationer. Under detta tillfälle får ni träffa VD:n för CybAero AB, H&D Wireless AB och MSC Group AB.

CybAero erbjuder kompletta fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade VTOL RPAS (Vertical Take-Off and Landing Remotely Piloted Aircraft System) samt tillhörande tjänster till kunder på kommersiella, civila och militära marknader världen över. Bolagets högkvalitativa system är enkla att använda och underhålla och kan verka i extremt svåra miljöer, från djungel till öken. www.cybaero.se

H&D Wireless utvecklar och säljer moduler, lösningar och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. Verksamheten baseras på de egenutvecklade molnbaserade mjukvaruplattformarna”Griffin IoT Cloud Ser-vice” samt ”Griffin Enterprise Positioning System” (GEPS). Bolaget arbetar mot kunder såsom exempelvis Scania, Volvo, ABB och Cramo. www.hd-wireless.se

MSC Group är sedan 1998 en publik IT-koncern som, med kontor över hela Sverige, idag sysselsätter drygt 150 personer. MSC Group arbetar inom ett flertal olika branscher från såväl e-hälsa till byggindustri.Koncernen verkar inom områden från mobilitet och telematik till produkt- och artikelinformation samt databasinformationshantering med snabba sökmotorer. MSC Groups tillväxtstrategi som primärt sker genom förvärv ligger fast det kommande året. De senaste åren har MSC konsoliderat deras organisation och taktar nu ca 250 MSEK per år i omsättning på tolv månaders rullande period, från ca 35 MSEK 2015. www.msc.se

 

När:                     Måndagen den 20 november 2017 kl 17:00 – 20:00. Vi bjuder på tilltugg samt vin/öl mellan 17-18, sedan följer bolagspresentationer mellan 18-20 med efterföljande mingel

Var:                     Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg

Hur:                     Anmälan genom mail: info@gcf.se, antalet platser är begränsat

 

Varmt välkomna!

Göteborg Corporate Finance

Investerarträff rubinen 20 november 2017

morten 5

NTG genomför riktad nyemission till Orvelin Group AB, Sveriges största konfektyrkedja

Styrelsen för Net Trading Group NTG AB har beslutat genomföra en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 8 februari 2017 om 2 miljoner aktier till kurs 3,20 kr. Nyemissionen ger Bolaget ett kapitaltillskott om 6,4 miljoner kronor. Emissionen riktas till Orvelin Group AB som äger Sveriges största konfektyrkedja, där bland annat Gottebiten och Godisfabriken ingår, och som omsätter ca 1,2 miljarder inom konfektyr, primärt genom godisbutiker nära den Norsk-Svenska gränsen.

NTG:s styrelse beslutade på torsdagen den 9 november 2017 att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och emittera två miljoner nya aktier i Bolaget. Emissionen innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare med cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Styrelsen har även beslutat att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Orvelin Group AB som ger Orvelin Group AB rätt att inom 1 år från idag, 9/11-2017, teckna 860 000 nya aktier till kurs 4,50 kr per aktie, detta ger en ytterligare utspädning på ca 5,7 % för aktieägarna. Optionsinlösen kommer vid genomförande att ske genom en riktad emission till Orvelin Group AB.

”Vi är väldigt nöjda med att vi får in en så stark ägare och aktör inom konfektyr. Eftersom de är Sveriges största godiskedja så kommer vi att få stor nytta av vårt samarbete på alla fronter. Framförallt på inköpssidan där vi kommer kunna se stora marginalförbättringar tack vare deras nyckelroll på marknaden, men även på logistik- och kompetens-sidan. Orvelin Group vet precis vad norrmännen efterfrågar för produkter då 90 % av deras omsättning sker till norrmän genom gränshandeln.”, säger Morten Hansson, NTG:s VD.

Emissionslikviden om 6,4 miljoner kronor ska användas till att öka tillväxttakten ytterligare genom intensifierade marknadssatsningar både i Norge och i Finland.

Om Orvelin Group AB

Orvelin Group AB verkar huvudsakligen inom tre affärsområden: Handel, Fastigheter och Investeringar. Koncernen har huvudkontor i Strömstad och omsätter ca 1,2 miljarder kr inom konfektyr, huvudsakligen genom Gottebiten och Godisfabriken som tillsammans utgör mer än 10 butiker längs den norska gränsen. Koncernen är också delägare och en av grundarna i Nordby Shoppingcenter som 2017 omsatte ca 4,1 miljarder kr. Orvelin Groups godisbutik i Charlottenberg är med sina 3 500 m2 världens största godisbutik. Koncernen äger också Hypermat i Charlottenberg som är Nordens största matbutik samt Sportkost.se som är en e-handel inom kosttillskott, hälsokost och andra tillbehör.

 Om Net Trading Group NTG AB (publ)

NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. Affärsidén grundar sig i den förhöjda moms- och tullfria gränsen för köp från utlandet till Norge under 350 NOK som infördes i januari 2015. Lagen ger NTG möjligheten att erbjuda den norska marknaden möjlighet att beställa nämnda produkter billigt, ofta till halva priset gentemot butikspriserna. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där liknande lagstiftning som den norska gör att NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden.

 För ytterligare information

Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)

Telefon: +47 908 44 078

E-post: morten@maxgodis.se

 

nanexa bild

Nanexa siktar på att skriva ytterligare avtal med läkemedelsföretag redan 2018

– Själva teknologin PharmaShell® har vi redan utvecklat. Det vi gör nu är att verifiera att det fungerar som tänkt. Både på vårt laboratorium och i prekliniska djurförsök. Vi kommer också kunna visa för läkemedelsbolagen att processen går att skala upp. Dessutom kommer vi med vårt produktprojekt förbereda för att kunna starta en klinisk prövning tillsammans med en partner eller i egen regi.

Läs hela artikeln på Dagens industri här

nanexa bild

Idag inleds teckningsperioden i Nanexas nyemission

 VARFÖR INVESTERA I NANEXA?

 • PharmaShell®
  Bolagets drug delivery-plattform PharmaShell® har utvecklats och är redo att gå in i en ny utvecklingsfas. Nyligen har en
  djurstudie avslutats med goda resultat. Studien visade efter en initial koncentrationstopp en stabil läkemedelskoncentration i blod under de tre veckor som studien pågick utan tendens
  till avklingande mängd läkemedel i blodet. Bolaget planerar påbörja utveckling av ett eget produktprojekt med sikte på en medicinsk och marknadsmässigt intressant produktkandidat,
  vilket ger bra möjligheter till att kommersialisera själva teknologin och även utlicensiera produktprojektet med möjlighet till mer omfattande intäkter.
 • Stort intresse
  Bolaget har fortsatt träffa potentiella partners på flertalet kongresser och konferenser. Det är tydligt att det finns ett intresse för PharmaShell® och att Nanexa är rätt positionerat i den utvecklingstrend som nu råder inom läkemedelsbranschen, där det läggs stort fokus på att utveckla s.k. parenterala depåberedningar inom ett stort antal olika indikationsområden.
 • Betydande marknadspotential
  PharmaShells® unika egenskaper tillsammans med det stora intresset från den globala läkemedelsindustrin för drug delivery-system i allmänhet och av de patenterade nanosystemen
  i synnerhet ger Nanexas projekt stor potential att etablera licensavtal. Vidare är det Bolagets bedömning att läkemedelsindustrin kan erhålla förlängda patentskydd på substanser vars patent har löpt ut genom att förse dem med PharmaShell®, något som ger stora konkurrensfördelar för licenstagare av PharmaShell®.
 • Dedikerat och kompetent team
  Utöver ett kompetent utvecklingsteam har Nanexa knutit till sig specialistkompetens genom ett team av konsulter och experter med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom läkemedelsindustrin. Bolagets styrelse har även förstärkts ytterligare genom rekrytering av Bengt Gustavsson med mångårig erfarenhet från klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin.
 • Långvarigt och fruktbart samarbete med AstraZeneca
  Nanexa har ingått ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med AstraZeneca avseende studier där AstraZeneca utvärderar och analyserar olika funktioner hos PharmaShell®. Nanexa bedömer att inom ramen för samarbetet fortsätta med ytterligare labbförsök och att därefter genomföra fortsatta studier in vivo i djurförsök.

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

Teckningskurs – 6 SEK per aktie

Pre money-värdering – 45,8 MSEK

Emissionsbelopp – 22,9 MSEK

Teckningsförbindelser – 1 MSEK

Garantiförbindelser – 18,3 MSEK

Emissionen är säkerställd till 80 % genom teckningsförbindelser och garantier

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om Nanexa

Memorandum Nanexa

Teaser Nanexa

Anmälningssedel Nanexa

Teckna online här: TecknaOnline (MobiltBankID)

sealwacs_4

Idag inleds teckningsperioden i SealWacs företrädesemission

VARFÖR INVESTERA I SEALWACS?

 • SealWacs står idag med en färdigutvecklad seriemässig, patentsökt och CE-märkt sensor, som nu introduceras på den svenska marknaden, för att därefter lanseras på den internationella marknaden under 2018.
 • En säljare med 25 års internationell erfarenhet från en ledande tillverkare av svetsstationer till plastpåsindustrin, kommer att leda marknadsintroduktionen.
 • SealWacs riktar sig till en global marknad och erbjuder en lösning på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar på rulle. Med kostnadsbesparingarna som SealWacs sensor ger kan plastpåstillverkarna enligt beräkningar dubbla vinsten.
 • SealWacs har i dagsläget inga kända konkurrenter. Styrelsen bedömer att med en marknadspenetration om ca 20% uppnår man en omsättning över 100 MSEK/år, med en vinstmarginal över 30%. Genom att minska kassationskostnaderna från cirka 10 procent av produktionskostnaden till 2 procent, skulle plastpåstillverkarna kunna dubbla sina vinster med SealWacs sensor.
 • SealWacs har redan etablerat kontakt med såväl tillverkare av svetsanläggningar som producenter av plastpåsar på rulle och fått bekräftat behovet av produkten och att den valda strategin är en framkomlig väg.
 • SealWacs arbetar kostnadseffektivt och har med små avvikelser följt såväl tidsplan som budget. Av 4,1 MSEK som förbrukats i verksamheten under 2015 och 2016 har 2,4 MSEK utgjort utvecklingskostnader och 1,7 MSEK utgjort kostnader för drift av bolaget, notering, finansmarknadsaktiviteter och marknadsförberedande aktiviteter.

Teckna online här: TecknaOnline

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG:

Teckningstid: 31 okt – 14 nov 2017

Emissionsvillkor: En (1) aktie ger rätten att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs: 2 kr per aktie

Bolagsvärde före emission: 6 160 540 kr

Emissionsvolym: 3 080 270 st

Emissionsbelopp: 6 160 540

Teckningsförbindelser: 1,8 Mkr

Garantiförbindelser: 4 Mkr

ISIN-kod: SE0006261038

Klicka på länkarna nedan för att delta i nyemissionen och läsa mer om SealWacs

Teckna online här: TecknaOnline

SealWacs_Memorandum

SealWacs_Teaser

Sealwacs_anmälningssedel