Illern1 glasfasad-min

Zenergy genomför företrädesemission

Zenergy AB genomför en företrädesemission av aktier om cirka 47,1 MSEK som är säkerställd till cirka 75 % via en garanti. För en (1) befintlig aktie eller teckningsoption av serie 2016/2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier för 3,00 SEK/ST. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid:
8 juni – 22 juni 2017
Teckningskurs: 3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Antal befintliga aktier: 15 512 367
Antal nya aktier i emissionen:
15 701 860
Totalt emissionsbelopp:
47 105 580 SEK
Garanti:
35 325 000 SEK
Handel i aktien:
Bolagets aktie handlas på aktietorget.
Kortnamn:
ZENZIP
Aktiens ISIN-kod:
SE0009997273
Handel med teckningsrätter: 8 juni – 20 juni 2017

Kommande investerarträffar
Stockholm, Jussi Björlings Allé 5, Tisdagen den 13/6 kl 17:15
Göteborg, Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Onsdagen den 14/6 kl 18:00

Dokument
Zenergy Prospekt

Zenergy Teaser

Zenergy Anmälningssedel

Teckna online